CĂN HỘ 47 NGUYỄN TUÂN

công trình 47 Nguyễn Tuân

THÔNG TIN DỰ ÁN:

Địa điểm | 47 Nguyễn Tuân.
Diện tích | 75m2.
Phong cách thiết kế | Hiện Đại.
Đơn vị thiết kế & thi công | Kiến trúc & Nội thất HEAVEN.

PHÒNG KHÁCH

Hình 1 - Phòng khách chung cư 47 Nguyễn Tuân (Ảnh: Thực tế)
Hình 1 – Phòng khách chung cư 47 Nguyễn Tuân (Ảnh: Thực tế)
Hình 2 - Phòng khách chung cư 47 Nguyễn Tuân (Ảnh: Thực tế)
Hình 2 – Phòng khách chung cư 47 Nguyễn Tuân (Ảnh: Thực tế)
Hình 3 - Phòng khách chung cư 47 Nguyễn Tuân (Ảnh: Thực tế)
Hình 3 – Phòng khách chung cư 47 Nguyễn Tuân (Ảnh: Thực tế)
Hình 4 - Phòng khách chung cư 47 Nguyễn Tuân (Ảnh: Thực tế)
Hình 4 – Phòng khách chung cư 47 Nguyễn Tuân (Ảnh: Thực tế)

PHÒNG BẾP

Hình 1 - Phòng bếp căn hộ 47 Nguyễn Tuân (Ảnh: Thực tế)
Hình 1 – Phòng bếp căn hộ 47 Nguyễn Tuân (Ảnh: Thực tế)
Hình 2 - Phòng bếp căn hộ 47 Nguyễn Tuân (Ảnh: Thực tế)
Hình 2 – Phòng bếp căn hộ 47 Nguyễn Tuân (Ảnh: Thực tế)
Hình 3 - Phòng bếp căn hộ 47 Nguyễn Tuân (Ảnh: Thực tế)
Hình 3 – Phòng bếp căn hộ 47 Nguyễn Tuân (Ảnh: Thực tế)
Hình 4 - Phòng bếp căn hộ 47 Nguyễn Tuân (Ảnh: Thực tế)
Hình 4 – Phòng bếp căn hộ 47 Nguyễn Tuân (Ảnh: Thực tế)
Hình 5 - Phòng bếp căn hộ 47 Nguyễn Tuân (Ảnh: Thực tế)
Hình 5 – Phòng bếp căn hộ 47 Nguyễn Tuân (Ảnh: Thực tế)

PHÒNG NGỦ

Hình 1 - Phòng ngủ căn hộ 47 Nguyễn Tuân (Ảnh: Thực tế)
Hình 1 – Phòng ngủ căn hộ 47 Nguyễn Tuân (Ảnh: Thực tế)
Hình 2 - Phòng ngủ căn hộ 47 Nguyễn Tuân (Ảnh: Thực tế)
Hình 2 – Phòng ngủ căn hộ 47 Nguyễn Tuân (Ảnh: Thực tế)
Hình 3 - Phòng ngủ căn hộ 47 Nguyễn Tuân (Ảnh: Thực tế)
Hình 3 – Phòng ngủ căn hộ 47 Nguyễn Tuân (Ảnh: Thực tế)
Hình 4 - Phòng ngủ căn hộ 47 Nguyễn Tuân (Ảnh: Thực tế)
Hình 4 – Phòng ngủ căn hộ 47 Nguyễn Tuân (Ảnh: Thực tế)
Hình 5 - Phòng ngủ căn hộ 47 Nguyễn Tuân (Ảnh: Thực tế)
Hình 5 – Phòng ngủ căn hộ 47 Nguyễn Tuân (Ảnh: Thực tế)
Hình 6 - Phòng ngủ căn hộ 47 Nguyễn Tuân (Ảnh: Thực tế)
Hình 6 – Phòng ngủ căn hộ 47 Nguyễn Tuân (Ảnh: Thực tế)
Hình 7 - Phòng ngủ căn hộ 47 Nguyễn Tuân (Ảnh: Thực tế)
Hình 7 – Phòng ngủ căn hộ 47 Nguyễn Tuân (Ảnh: Thực tế)
Đánh giá bài viết

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *