CĂN HỘ D11 TRẦN THÁI TÔNG – 250TR

CĂN HỘ D11 TRẦN THÁI TÔNG 250tr

THÔNG TIN DỰ ÁN:

Chủ đầu tư | Chị Huyền 
Địa điểm | Căn Hộ D11 Trần Thái Tông – Hà Nội.
Diện tích | 65m2
Phong cách thiết kế | Hiện Đại
Đơn vị thiết kế & thi công | Kiến trúc & Nội thất HEAVEN

PHONG CÁCH THIẾT KẾ

PHÒNG KHÁCH

Hình 1 - Phòng khách căn hộ D11 Trần Thái Tông (Ảnh: 3D)
Hình 1 – Phòng khách căn hộ D11 Trần Thái Tông (Ảnh: 3D)
Hình 2 - Phòng khách căn hộ D11 Trần Thái Tông (Ảnh: 3D)
Hình 2 – Phòng khách căn hộ D11 Trần Thái Tông (Ảnh: 3D)

 

 

Hình 3 - Phòng khách căn hộ D11 Trần Thái Tông (Ảnh: 3D)
Hình 3 – Phòng khách căn hộ D11 Trần Thái Tông (Ảnh: 3D)
Hình 4 - Phòng khách căn hộ D11 Trần Thái Tông (Ảnh: 3D)
Hình 4 – Phòng khách căn hộ D11 Trần Thái Tông (Ảnh: 3D)
Hình 5 - Phòng khách căn hộ D11 Trần Thái Tông (Ảnh: 3D)
Hình 5 – Phòng khách căn hộ D11 Trần Thái Tông (Ảnh: 3D)
Hình 6 - Phòng khách căn hộ D11 Trần Thái Tông (Ảnh: 3D)
Hình 6 – Phòng khách căn hộ D11 Trần Thái Tông (Ảnh: 3D)
Hình 7 - Phòng khách căn hộ D11 Trần Thái Tông (Ảnh: 3D)
Hình 7 – Phòng khách căn hộ D11 Trần Thái Tông (Ảnh: 3D)

PHÒNG BẾP

Hình 1 - Phòng bếp căn hộ D11 Trần Thái Tông (Ảnh: 3D)
Hình 1 – Phòng bếp căn hộ D11 Trần Thái Tông (Ảnh: 3D)
Hình 2 - Phòng bếp căn hộ D11 Trần Thái Tông (Ảnh: 3D)
Hình 2 – Phòng bếp căn hộ D11 Trần Thái Tông (Ảnh: 3D)
Hình 3 - Phòng bếp căn hộ D11 Trần Thái Tông (Ảnh: 3D)
Hình 3 – Phòng bếp căn hộ D11 Trần Thái Tông (Ảnh: 3D)
Hình 4 - Phòng bếp căn hộ D11 Trần Thái Tông (Ảnh: 3D)
Hình 4 – Phòng bếp căn hộ D11 Trần Thái Tông (Ảnh: 3D)
Hình 5 - Phòng bếp căn hộ D11 Trần Thái Tông (Ảnh: 3D)
Hình 5 – Phòng bếp căn hộ D11 Trần Thái Tông (Ảnh: 3D)

PHÒNG NGỦ

Hình 1 - Phòng ngủ căn hộ D11 Trần Thái Tông (Ảnh: 3D)
Hình 1 – Phòng ngủ căn hộ D11 Trần Thái Tông (Ảnh: 3D)
Hình 2 - Phòng ngủ căn hộ D11 Trần Thái Tông (Ảnh: 3D)
Hình 2 – Phòng ngủ căn hộ D11 Trần Thái Tông (Ảnh: 3D)
Hình 3 - Phòng ngủ căn hộ D11 Trần Thái Tông (Ảnh: 3D)
Hình 3 – Phòng ngủ căn hộ D11 Trần Thái Tông (Ảnh: 3D)
Hình 4 - Phòng ngủ căn hộ D11 Trần Thái Tông (Ảnh: 3D)
Hình 4 – Phòng ngủ căn hộ D11 Trần Thái Tông (Ảnh: 3D)
Hình 5 - Phòng ngủ căn hộ D11 Trần Thái Tông (Ảnh: 3D)
Hình 5 – Phòng ngủ căn hộ D11 Trần Thái Tông (Ảnh: 3D)
Hình 6 - Phòng ngủ căn hộ D11 Trần Thái Tông (Ảnh: 3D)
Hình 6 – Phòng ngủ căn hộ D11 Trần Thái Tông (Ảnh: 3D)
Hình 7 - Phòng ngủ căn hộ D11 Trần Thái Tông (Ảnh: 3D)
Hình 7 – Phòng ngủ căn hộ D11 Trần Thái Tông (Ảnh: 3D)
Hình 8 - Phòng ngủ căn hộ D11 Trần Thái Tông (Ảnh: 3D)
Hình 8 – Phòng ngủ căn hộ D11 Trần Thái Tông (Ảnh: 3D)
Hình 9 - Phòng ngủ căn hộ D11 Trần Thái Tông (Ảnh: 3D)
Hình 9 – Phòng ngủ căn hộ D11 Trần Thái Tông (Ảnh: 3D)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *