CHUNG CƯ CT1 THẠCH BÀN – LONG BIÊN

Chung cư CT1 Thạch Bàn - Long Biên

THÔNG TIN DỰ ÁN:

Chủ đầu tư | Anh Hoàng.
Địa điểm | Chung cư CT1 Thạch Bàn, Long Biên
Diện tích | 95m2.
Phong cách thiết kế | Hiện Đại x Tân Cổ Điển
Đơn vị thiết kế & thi công | Kiến trúc & Nội thất HEAVEN

PHÒNG KHÁCH

Hình 1 - Phòng khách chung cư CT1 Thạch Bàn, Long Biên (Ảnh: 3D)
Hình 1 – Phòng khách chung cư CT1 Thạch Bàn, Long Biên (Ảnh: 3D)
Hình 2 - Phòng khách chung cư CT1 Thạch Bàn, Long Biên (Ảnh: 3D)
Hình 2 – Phòng khách chung cư CT1 Thạch Bàn, Long Biên (Ảnh: 3D)
Hình 3 - Phòng khách chung cư CT1 Thạch Bàn, Long Biên (Ảnh: 3D)
Hình 3 – Phòng khách chung cư CT1 Thạch Bàn, Long Biên (Ảnh: 3D)
Hình 4 - Phòng khách chung cư CT1 Thạch Bàn, Long Biên (Ảnh: 3D)
Hình 4 – Phòng khách chung cư CT1 Thạch Bàn, Long Biên (Ảnh: 3D)
Hình 5 - Phòng khách chung cư CT1 Thạch Bàn, Long Biên (Ảnh: 3D)
Hình 5 – Phòng khách chung cư CT1 Thạch Bàn, Long Biên (Ảnh: 3D)

PHÒNG BẾP

Hình 1 - Phòng bếp chung cư CT1 Thạch Bàn, Long Biên (Ảnh: 3D)
Hình 1 – Phòng bếp chung cư CT1 Thạch Bàn, Long Biên (Ảnh: 3D)
Hình 2 - Phòng bếp chung cư CT1 Thạch Bàn, Long Biên (Ảnh: 3D)
Hình 2 – Phòng bếp chung cư CT1 Thạch Bàn, Long Biên (Ảnh: 3D)
Hình 3 - Phòng bếp chung cư CT1 Thạch Bàn, Long Biên (Ảnh: 3D)
Hình 3 – Phòng bếp chung cư CT1 Thạch Bàn, Long Biên (Ảnh: 3D)
Hình 4 - Phòng bếp chung cư CT1 Thạch Bàn, Long Biên (Ảnh: 3D)
Hình 4 – Phòng bếp chung cư CT1 Thạch Bàn, Long Biên (Ảnh: 3D)
Hình 5 - Phòng bếp chung cư CT1 Thạch Bàn, Long Biên (Ảnh: 3D)
Hình 5 – Phòng bếp chung cư CT1 Thạch Bàn, Long Biên (Ảnh: 3D)

PHÒNG NGỦ MASTER

Hình 1 - Phòng ngủ master chung cư CT1 Thạch Bàn, Long Biên (Ảnh: 3D)
Hình 1 – Phòng ngủ master chung cư CT1 Thạch Bàn, Long Biên (Ảnh: 3D)
Hình 2 - Phòng ngủ master chung cư CT1 Thạch Bàn, Long Biên (Ảnh: 3D)
Hình 2 – Phòng ngủ master chung cư CT1 Thạch Bàn, Long Biên (Ảnh: 3D)

 

Hình 3 - Phòng ngủ master chung cư CT1 Thạch Bàn, Long Biên (Ảnh: 3D)
Hình 3 – Phòng ngủ master chung cư CT1 Thạch Bàn, Long Biên (Ảnh: 3D)
Hình 4 - Phòng ngủ master chung cư CT1 Thạch Bàn, Long Biên (Ảnh: 3D)
Hình 4 – Phòng ngủ master chung cư CT1 Thạch Bàn, Long Biên (Ảnh: 3D)
Hình 5 - Phòng ngủ master chung cư CT1 Thạch Bàn, Long Biên (Ảnh: 3D)
Hình 5 – Phòng ngủ master chung cư CT1 Thạch Bàn, Long Biên (Ảnh: 3D)

PHÒNG TẮM 

Hình 1 - Phòng tắm chung cư CT1 Thạch Bàn, Long Biên (Ảnh: 3D)
Hình 1 – Phòng tắm chung cư CT1 Thạch Bàn, Long Biên (Ảnh: 3D)
Hình 2 - Phòng tắm chung cư CT1 Thạch Bàn, Long Biên (Ảnh: 3D)
Hình 2 – Phòng tắm chung cư CT1 Thạch Bàn, Long Biên (Ảnh: 3D)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *