Chung Cư Mini Miếu Đầm

THÔNG TIN DỰ ÁN:

Địa điểm | Mễ Trì – Nam Từ Liêm – Hà Nội. 
Số phòng | 4 phòng.
Phong cách thiết kế | Hiện Đại.
Đơn vị thiết kế & thi công | Kiến trúc & Nội thất HEAVEN.

PHÒNG 1

Hình 1: Phòng 1 chung cư mini Miếu Đầm (Ảnh: 3D).
Hình 1: Phòng 1 chung cư mini Miếu Đầm (Ảnh: 3D).
Hình 2: Phòng 1 chung cư mini Miếu Đầm (Ảnh: 3D).
Hình 2: Phòng 1 chung cư mini Miếu Đầm (Ảnh: 3D).
Hình 3: Phòng 1 chung cư mini Miếu Đầm (Ảnh: 3D).
Hình 3: Phòng 1 chung cư mini Miếu Đầm (Ảnh: 3D).
Hình 4: Phòng 1 chung cư mini Miếu Đầm (Ảnh: 3D).
Hình 4: Phòng 1 chung cư mini Miếu Đầm (Ảnh: 3D).
Hình 5: Phòng 1 chung cư mini Miếu Đầm (Ảnh: 3D).
Hình 5: Phòng 1 chung cư mini Miếu Đầm (Ảnh: 3D).
Hình 6: Phòng 1 chung cư mini Miếu Đầm (Ảnh: 3D).
Hình 6: Phòng 1 chung cư mini Miếu Đầm (Ảnh: 3D).
Hình 7: Phòng 1 chung cư mini Miếu Đầm (Ảnh: 3D).
Hình 7: Phòng 1 chung cư mini Miếu Đầm (Ảnh: 3D).
Hình 8: Phòng 1 chung cư mini Miếu Đầm (Ảnh: 3D).
Hình 8: Phòng 1 chung cư mini Miếu Đầm (Ảnh: 3D).
Hình 9: Phòng 1 chung cư mini Miếu Đầm (Ảnh: 3D).
Hình 9: Phòng 1 chung cư mini Miếu Đầm (Ảnh: 3D).
Hình 10: Phòng 3 chung cư mini Miếu Đầm (Ảnh: 3D).
Hình 10: Phòng 3 chung cư mini Miếu Đầm (Ảnh: 3D).
Hình 11: Phòng 3 chung cư mini Miếu Đầm (Ảnh: 3D).
Hình 11: Phòng 3 chung cư mini Miếu Đầm (Ảnh: 3D).
Hình 12: Phòng 3 chung cư mini Miếu Đầm (Ảnh: 3D).
Hình 12: Phòng 3 chung cư mini Miếu Đầm (Ảnh: 3D).
Hình 13: Phòng 3 chung cư mini Miếu Đầm (Ảnh: 3D).
Hình 13: Phòng 3 chung cư mini Miếu Đầm (Ảnh: 3D).

 

 

PHÒNG 2

Hình 1: Phòng 2 chung cư mini Miếu Đầm (Ảnh: 3D).
Hình 1: Phòng 2 chung cư mini Miếu Đầm (Ảnh: 3D).
Hình 2: Phòng 2 chung cư mini Miếu Đầm (Ảnh: 3D).
Hình 2: Phòng 2 chung cư mini Miếu Đầm (Ảnh: 3D).

 

Hình 3: Phòng 2 chung cư mini Miếu Đầm (Ảnh: 3D).
Hình 3: Phòng 2 chung cư mini Miếu Đầm (Ảnh: 3D).
Hình 4: Phòng 2 chung cư mini Miếu Đầm (Ảnh: 3D).
Hình 4: Phòng 2 chung cư mini Miếu Đầm (Ảnh: 3D).
Hình 5: Phòng 2 chung cư mini Miếu Đầm (Ảnh: 3D).
Hình 5: Phòng 2 chung cư mini Miếu Đầm (Ảnh: 3D).
Hình 6: Phòng 2 chung cư mini Miếu Đầm (Ảnh: 3D).
Hình 6: Phòng 2 chung cư mini Miếu Đầm (Ảnh: 3D).

PHÒNG 3

Hình 1: Phòng 3 chung cư mini Miếu Đầm (Ảnh: 3D).
Hình 1: Phòng 3 chung cư mini Miếu Đầm (Ảnh: 3D).
Hình 2: Phòng 3 chung cư mini Miếu Đầm (Ảnh: 3D).
Hình 2: Phòng 3 chung cư mini Miếu Đầm (Ảnh: 3D).
Hình 3: Phòng 3 chung cư mini Miếu Đầm (Ảnh: 3D).
Hình 3: Phòng 3 chung cư mini Miếu Đầm (Ảnh: 3D).

 

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *