Chung cư mini 125 Yên Xá

Hình 8: Phòng 2 chung cư mini 125 Yên Xá (Ảnh: 3D).

THÔNG TIN DỰ ÁN:

Địa điểm | Tân Triều – Thanh Trì – Hà Nội.
Số phòng | 2 phòng.
Phong cách thiết kế | Hiện Đại.
Đơn vị thiết kế & thi công | Kiến trúc & Nội thất HEAVEN.

MẶT BẰNG

Hình 1: Mặt bằng chung cư mini 125 Yên Xá (Ảnh: 3D).
Hình 1: Mặt bằng chung cư mini 125 Yên Xá (Ảnh: 3D).

PHÒNG 1

Hình 1: Phòng 1 chung cư mini 125 Yên Xá (Ảnh: 3D).
Hình 1: Phòng 1 chung cư mini 125 Yên Xá (Ảnh: 3D).
Hình 2: Phòng 1 chung cư mini 125 Yên Xá (Ảnh: 3D).
Hình 2: Phòng 1 chung cư mini 125 Yên Xá (Ảnh: 3D).
Hình 3: Phòng 1 chung cư mini 125 Yên Xá (Ảnh: 3D).
Hình 3: Phòng 1 chung cư mini 125 Yên Xá (Ảnh: 3D).
Hình 4: Phòng 1 chung cư mini 125 Yên Xá (Ảnh: 3D).
Hình 4: Phòng 1 chung cư mini 125 Yên Xá (Ảnh: 3D).
Hình 5: Phòng 1 chung cư mini 125 Yên Xá (Ảnh: 3D).
Hình 5: Phòng 1 chung cư mini 125 Yên Xá (Ảnh: 3D).
Hình 6: Phòng 1 chung cư mini 125 Yên Xá (Ảnh: 3D).
Hình 6: Phòng 1 chung cư mini 125 Yên Xá (Ảnh: 3D).
Hình 7: Phòng 1 chung cư mini 125 Yên Xá (Ảnh: 3D).
Hình 7: Phòng 1 chung cư mini 125 Yên Xá (Ảnh: 3D).
Hình 8: Phòng 1 chung cư mini 125 Yên Xá (Ảnh: 3D).
Hình 8: Phòng 1 chung cư mini 125 Yên Xá (Ảnh: 3D).
Hình 9: Phòng 1 chung cư mini 125 Yên Xá (Ảnh: 3D).
Hình 9: Phòng 1 chung cư mini 125 Yên Xá (Ảnh: 3D).
Hình 10: Phòng 1 chung cư mini 125 Yên Xá (Ảnh: 3D).
Hình 10: Phòng 1 chung cư mini 125 Yên Xá (Ảnh: 3D).
Hình 11: Phòng 1 chung cư mini 125 Yên Xá (Ảnh: 3D).
Hình 11: Phòng 1 chung cư mini 125 Yên Xá (Ảnh: 3D).
Hình 12: Phòng 1 chung cư mini 125 Yên Xá (Ảnh: 3D).
Hình 12: Phòng 1 chung cư mini 125 Yên Xá (Ảnh: 3D).

PHÒNG 2

Hình 1: Phòng 2 chung cư mini 125 Yên Xá (Ảnh: 3D).
Hình 1: Phòng 2 chung cư mini 125 Yên Xá (Ảnh: 3D).
Hình 2: Phòng 2 chung cư mini 125 Yên Xá (Ảnh: 3D).
Hình 2: Phòng 2 chung cư mini 125 Yên Xá (Ảnh: 3D).
Hình 3: Phòng 2 chung cư mini 125 Yên Xá (Ảnh: 3D).
Hình 3: Phòng 2 chung cư mini 125 Yên Xá (Ảnh: 3D).
Hình 4: Phòng 2 chung cư mini 125 Yên Xá (Ảnh: 3D).
Hình 4: Phòng 2 chung cư mini 125 Yên Xá (Ảnh: 3D).
Hình 5: Phòng 2 chung cư mini 125 Yên Xá (Ảnh: 3D).
Hình 5: Phòng 2 chung cư mini 125 Yên Xá (Ảnh: 3D).
Hình 6: Phòng 2 chung cư mini 125 Yên Xá (Ảnh: 3D).
Hình 6: Phòng 2 chung cư mini 125 Yên Xá (Ảnh: 3D).
Hình 7: Phòng 2 chung cư mini 125 Yên Xá (Ảnh: 3D).
Hình 7: Phòng 2 chung cư mini 125 Yên Xá (Ảnh: 3D).
Hình 8: Phòng 2 chung cư mini 125 Yên Xá (Ảnh: 3D).
Hình 8: Phòng 2 chung cư mini 125 Yên Xá (Ảnh: 3D).
Hình 9: Phòng 2 chung cư mini 125 Yên Xá (Ảnh: 3D).
Hình 9: Phòng 2 chung cư mini 125 Yên Xá (Ảnh: 3D).
Hình 10: Phòng 2 chung cư mini 125 Yên Xá (Ảnh: 3D).
Hình 10: Phòng 2 chung cư mini 125 Yên Xá (Ảnh: 3D).
Hình 11: Phòng 2 chung cư mini 125 Yên Xá (Ảnh: 3D).
Hình 11: Phòng 2 chung cư mini 125 Yên Xá (Ảnh: 3D).

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *