Chung Cư Mini Phú Đô

Hình 2: Phòng 4 chung cư mini Phú Đô (Ảnh: 3D).

THÔNG TIN DỰ ÁN:

Địa điểm | Phú Đô – Nam Từ Liêm – Hà Nội.
Số phòng | 10 phòng.
Phong cách thiết kế | Hiện Đại.
Đơn vị thiết kế & thi công | Kiến trúc & Nội thất HEAVEN.

MẶT BẰNG

Hình 1: Mặt bằng chung cư mini Phú Đô (Ảnh: 3D).
Hình 1: Mặt bằng chung cư mini Phú Đô (Ảnh: 3D).

 

Hình 2: Mặt bằng chung cư mini Phú Đô (Ảnh: 3D).
Hình 2: Mặt bằng chung cư mini Phú Đô (Ảnh: 3D).

MẪU PHÒNG 1

Hình 1: Phòng 1 chung cư mini Phú Đô (Ảnh: 3D).
Hình 1: Phòng 1 chung cư mini Phú Đô (Ảnh: 3D).
Hình 2: Phòng 1 chung cư mini Phú Đô (Ảnh: 3D).
Hình 2: Phòng 1 chung cư mini Phú Đô (Ảnh: 3D).
Hình 3: Phòng 1 chung cư mini Phú Đô (Ảnh: 3D).
Hình 3: Phòng 1 chung cư mini Phú Đô (Ảnh: 3D).

MẪU PHÒNG 2

Hình 1: Phòng 2 chung cư mini Phú Đô (Ảnh: 3D).
Hình 1: Phòng 2 chung cư mini Phú Đô (Ảnh: 3D).
Hình 2: Phòng 2 chung cư mini Phú Đô (Ảnh: 3D).
Hình 2: Phòng 2 chung cư mini Phú Đô (Ảnh: 3D).

MẪU PHÒNG 3

Hình 1: Phòng 3 chung cư mini Phú Đô (Ảnh: 3D).
Hình 1: Phòng 3 chung cư mini Phú Đô (Ảnh: 3D).

MẪU PHÒNG 4

Hình 1: Phòng 4 chung cư mini Phú Đô (Ảnh: 3D).
Hình 1: Phòng 4 chung cư mini Phú Đô (Ảnh: 3D).
Hình 2: Phòng 4 chung cư mini Phú Đô (Ảnh: 3D).
Hình 2: Phòng 4 chung cư mini Phú Đô (Ảnh: 3D).

MẪU PHÒNG 5

Hình 1: Phòng 5 chung cư mini Phú Đô (Ảnh: 3D).
Hình 1: Phòng 5 chung cư mini Phú Đô (Ảnh: 3D).
Hình 2: Phòng 5 chung cư mini Phú Đô (Ảnh: 3D).
Hình 2: Phòng 5 chung cư mini Phú Đô (Ảnh: 3D).

HÀNH LANG

Hình 1: Hành lang chung cư mini Phú Đô (Ảnh: 3D).
Hình 1: Hành lang chung cư mini Phú Đô (Ảnh: 3D).
Hình 2: Hành lang chung cư mini Phú Đô (Ảnh: 3D).
Hình 2: Hành lang chung cư mini Phú Đô (Ảnh: 3D).
Hình 3: Hành lang chung cư mini Phú Đô (Ảnh: 3D).
Hình 3: Hành lang chung cư mini Phú Đô (Ảnh: 3D).
Hình 4: Hành lang chung cư mini Phú Đô (Ảnh: 3D).
Hình 4: Hành lang chung cư mini Phú Đô (Ảnh: 3D).

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *