Chung Cư Mini TT30 Văn Phú

Hình 3: Phòng 1 chung cư mini TT30 Văn Phú (Ảnh: 3D).

THÔNG TIN DỰ ÁN:

Địa điểm | Thường Tín – Hà Nội.
Số phòng | 10 phòng.
Phong cách thiết kế | Hiện Đại.
Đơn vị thiết kế & thi công | Kiến trúc & Nội thất HEAVEN.

MẶT BẰNG

Hình 1: Mặt bằng chung cư mini TT30 Văn Phú (Ảnh: 3D).
Hình 1: Mặt bằng chung cư mini TT30 Văn Phú (Ảnh: 3D).
Hình 2: Mặt bằng chung cư mini TT30 Văn Phú (Ảnh: 3D).
Hình 2: Mặt bằng chung cư mini TT30 Văn Phú (Ảnh: 3D).
Hình 3: Mặt bằng chung cư mini TT30 Văn Phú (Ảnh: 3D).
Hình 3: Mặt bằng chung cư mini TT30 Văn Phú (Ảnh: 3D).
Hình 4: Mặt bằng chung cư mini TT30 Văn Phú (Ảnh: 3D).
Hình 4: Mặt bằng chung cư mini TT30 Văn Phú (Ảnh: 3D).

PHÒNG 1

Hình 1: Phòng 1 chung cư mini TT30 Văn Phú (Ảnh: 3D).
Hình 1: Phòng 1 chung cư mini TT30 Văn Phú (Ảnh: 3D).
Hình 2: Phòng 1 chung cư mini TT30 Văn Phú (Ảnh: 3D).
Hình 2: Phòng 1 chung cư mini TT30 Văn Phú (Ảnh: 3D).
Hình 3: Phòng 1 chung cư mini TT30 Văn Phú (Ảnh: 3D).
Hình 3: Phòng 1 chung cư mini TT30 Văn Phú (Ảnh: 3D).
Hình 4: Phòng 1 chung cư mini TT30 Văn Phú (Ảnh: 3D).
Hình 4: Phòng 1 chung cư mini TT30 Văn Phú (Ảnh: 3D).
Hình 5: Phòng 1 chung cư mini TT30 Văn Phú (Ảnh: 3D).
Hình 5: Phòng 1 chung cư mini TT30 Văn Phú (Ảnh: 3D).
Hình 6: Phòng 1 chung cư mini TT30 Văn Phú (Ảnh: 3D).
Hình 6: Phòng 1 chung cư mini TT30 Văn Phú (Ảnh: 3D).
Hình 7: Phòng 1 chung cư mini TT30 Văn Phú (Ảnh: 3D).
Hình 7: Phòng 1 chung cư mini TT30 Văn Phú (Ảnh: 3D).
Hình 8: Phòng 1 chung cư mini TT30 Văn Phú (Ảnh: 3D).
Hình 8: Phòng 1 chung cư mini TT30 Văn Phú (Ảnh: 3D).

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *