Khách Sạn JacaylHotel – 505 – Pink Bearbrick

Hình 3: Phòng 505 – Pink Bearbrick JacaylHotel (Ảnh: Thực Tế).

THÔNG TIN DỰ ÁN:

Chủ đầu tư | Chủ đầu tư JacaylHotel.
Đơn vị thiết kế & thi công | Kiến trúc & Nội thất HEAVEN.

505 – Pink Bearbrick

Hình 1: Phòng 505 – Pink Bearbrick JacaylHotel (Ảnh: Thực Tế).
Hình 1: Phòng 505 – Pink Bearbrick JacaylHotel (Ảnh: Thực Tế).
Hình 2: Phòng 505 – Pink Bearbrick JacaylHotel (Ảnh: Thực Tế).
Hình 2: Phòng 505 – Pink Bearbrick JacaylHotel (Ảnh: Thực Tế).
Hình 3: Phòng 505 – Pink Bearbrick JacaylHotel (Ảnh: Thực Tế).
Hình 3: Phòng 505 – Pink Bearbrick JacaylHotel (Ảnh: Thực Tế).
Đánh giá bài viết

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *