Khách Sạn Vĩnh Phúc

khách sạn vĩnh phúc

Chủ đầu tư | Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Lạc Hồng.
Địa điểm | Vĩnh Phúc.
Diện tích | 3000m2 
Phong cách thiết kế | Hiện Đại
Đơn vị thiết kế & thi công | Kiến trúc & Nội thất HEAVEN

PHÒNG 1

Diện tích | 30m2

Phong cách thiết kế | Hiện Đại

Thiết kế Giường Ngủ

Hình 1 - Thiết kế giường ngủ khách sạn (Ảnh: 3D).
Hình 1 – Thiết kế giường ngủ khách sạn (Ảnh: 3D).
Hình 2 - Thiết kế giường ngủ khách sạn (Ảnh: 3D).
Hình 2 – Thiết kế giường ngủ khách sạn (Ảnh: 3D).
Hình 3 - Thiết kế giường ngủ khách sạn (Ảnh: 3D).
Hình 3 – Thiết kế giường ngủ khách sạn (Ảnh: 3D).
Hình 4 - Thiết kế giường ngủ khách sạn (Ảnh: 3D).
Hình 4 – Thiết kế giường ngủ khách sạn (Ảnh: 3D).

Thiết kế phòng tắm

Hình 5 - Thiết kế phòng tắm khách sạn (Ảnh: 3D).
Hình 5 – Thiết kế phòng tắm khách sạn (Ảnh: 3D).
Hình 6 - Thiết kế phòng tắm khách sạn (Ảnh: 3D).
Hình 6 – Thiết kế phòng tắm khách sạn (Ảnh: 3D).

Thiết kế bếp

Hình 7 - Thiết kế bếp khách sạn (Ảnh: 3D).
Hình 7 – Thiết kế bếp khách sạn (Ảnh: 3D).
Hình 8 - Thiết kế bếp khách sạn (Ảnh: 3D).
Hình 8 – Thiết kế bếp khách sạn (Ảnh: 3D).
Hình 9 - Thiết kế bếp khách sạn (Ảnh: 3D).
Hình 9 – Thiết kế bếp khách sạn (Ảnh: 3D).
Hình 10 - Thiết kế bếp khách sạn (Ảnh: 3D).
Hình 10 – Thiết kế bếp khách sạn (Ảnh: 3D).

PHÒNG 2

Diện tích | 30m2

Phong cách thiết kế | Hiện Đại

Thiết kế Giường Ngủ

Hình 1 - Thiết kế giường ngủ khách sạn (Ảnh: 3D).
Hình 1 – Thiết kế giường ngủ khách sạn (Ảnh: 3D).
Hình 2 - Thiết kế giường ngủ khách sạn (Ảnh: 3D).
Hình 2 – Thiết kế giường ngủ khách sạn (Ảnh: 3D).
Hình 3 - Thiết kế giường ngủ khách sạn (Ảnh: 3D).
Hình 3 – Thiết kế giường ngủ khách sạn (Ảnh: 3D).
Hình 4 - Thiết kế giường ngủ khách sạn (Ảnh: 3D).
Hình 4 – Thiết kế giường ngủ khách sạn (Ảnh: 3D).

Thiết kế phòng tắm

Hình 1 - Thiết kế phòng tắm khách sạn (Ảnh: 3D).
Hình 1 – Thiết kế phòng tắm khách sạn (Ảnh: 3D).
Hình 2 - Thiết kế phòng tắm khách sạn (Ảnh: 3D).
Hình 2 – Thiết kế phòng tắm khách sạn (Ảnh: 3D).
Hình 3 - Thiết kế phòng tắm khách sạn (Ảnh: 3D).
Hình 3 – Thiết kế phòng tắm khách sạn (Ảnh: 3D).
Hình 4 - Thiết kế phòng tắm khách sạn (Ảnh: 3D).
Hình 4 – Thiết kế phòng tắm khách sạn (Ảnh: 3D).
Hình 5 - Thiết kế phòng tắm khách sạn (Ảnh: 3D).
Hình 5 – Thiết kế phòng tắm khách sạn (Ảnh: 3D).
Hình 6 - Thiết kế phòng tắm khách sạn (Ảnh: 3D).
Hình 6 – Thiết kế phòng tắm khách sạn (Ảnh: 3D).

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *