QUÁN BÚN BÒ – 60TR

bún bò huế

THÔNG TIN DỰ ÁN:

Địa điểm | Quán Bún Bò.
Diện tích | 50m2
Phong cách thiết kế | Indochine
Đơn vị thiết kế & thi công | Kiến trúc & Nội thất HEAVEN

Hình 1 – Không gian quán (Ảnh: 3D)
Hình 1 – Không gian quán (Ảnh: 3D)
Hình 2 – Không gian quán (Ảnh: 3D)
Hình 2 – Không gian quán (Ảnh: 3D)
Hình 3 – Không gian quán (Ảnh: 3D)
Hình 3 – Không gian quán (Ảnh: 3D)
Hình 4 – Không gian quán (Ảnh: 3D)
Hình 4 – Không gian quán (Ảnh: 3D)
Hình 5 – Không gian quán (Ảnh: 3D)
Hình 5 – Không gian quán (Ảnh: 3D)
Hình 6 – Không gian quán (Ảnh: 3D)
Hình 6 – Không gian quán (Ảnh: 3D)
Hình 7 – Không gian quán (Ảnh: 3D)
Hình 7 – Không gian quán (Ảnh: 3D)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *