QUÁN CAFE D5 ĐẶNG VĂN NGỮ – 150TR

Cafe D5

THÔNG TIN DỰ ÁN:

Địa điểm | Quán cafe D5 – Đặng Văn Ngữ.
Diện tích | 60m2
Phong cách thiết kế | Hiện đại
Đơn vị thiết kế & thi công | Kiến trúc & Nội thất HEAVEN

Hình 1 – Mặt tiền quán (Ảnh: 3D)
Hình 1 – Mặt tiền quán (Ảnh: 3D)
Hình 2 – Không gian trong quán (Ảnh: 3D)
Hình 2 – Không gian trong quán (Ảnh: 3D)
Hình 3 – Không gian trong quán (Ảnh: 3D)
Hình 3 – Không gian trong quán (Ảnh: 3D)
Hình 4 – Không gian trong quán (Ảnh: 3D)
Hình 4 – Không gian trong quán (Ảnh: 3D)
Hình 5 – Không gian trong quán (Ảnh: 3D)
Hình 5 – Không gian trong quán (Ảnh: 3D)
Hình 6 – Không gian trong quán (Ảnh: 3D)
Hình 6 – Không gian trong quán (Ảnh: 3D)
Hình 7 – Không gian trong quán (Ảnh: 3D)
Hình 7 – Không gian trong quán (Ảnh: 3D)
Hình 8 – Không gian trong quán (Ảnh: 3D)
Hình 8 – Không gian trong quán (Ảnh: 3D)
Hình 9 – Không gian trong quán (Ảnh: 3D)
Hình 9 – Không gian trong quán (Ảnh: 3D)
Hình 10 – Không gian trong quán (Ảnh: 3D)
Hình 10 – Không gian trong quán (Ảnh: 3D)
Hình 11 – Không gian trong quán (Ảnh: 3D)
Hình 11 – Không gian trong quán (Ảnh: 3D)
Hình 12 – Không gian trong quán (Ảnh: 3D)
Hình 12 – Không gian trong quán (Ảnh: 3D)
Hình 13 – Không gian trong quán (Ảnh: 3D)
Hình 13 – Không gian trong quán (Ảnh: 3D)
Hình 14 – Không gian trong quán (Ảnh: 3D)
Hình 14 – Không gian trong quán (Ảnh: 3D)
Hình 15 – Không gian trong quán (Ảnh: 3D)
Hình 15 – Không gian trong quán (Ảnh: 3D)
Hình 16 – Không gian trong quán (Ảnh: 3D)
Hình 16 – Không gian trong quán (Ảnh: 3D)
Hình 17 – Không gian trong quán (Ảnh: 3D)
Hình 17 – Không gian trong quán (Ảnh: 3D)
Hình 18 – Không gian trong quán (Ảnh: 3D)
Hình 18 – Không gian trong quán (Ảnh: 3D)
Hình 19 – Không gian trong quán (Ảnh: 3D)
Hình 19 – Không gian trong quán (Ảnh: 3D)
Hình 20 – Không gian trong quán (Ảnh: 3D)
Hình 20 – Không gian trong quán (Ảnh: 3D)
Hình 21 – Không gian trong quán (Ảnh: 3D)
Hình 21 – Không gian trong quán (Ảnh: 3D)
Hình 22 – Không gian trong quán (Ảnh: 3D)
Hình 22 – Không gian trong quán (Ảnh: 3D)
Hình 23 – Không gian trong quán (Ảnh: 3D)
Hình 23 – Không gian trong quán (Ảnh: 3D)
Hình 24 – Không gian trong quán (Ảnh: 3D)
Hình 24 – Không gian trong quán (Ảnh: 3D)
Hình 25 – Không gian trong quán (Ảnh: 3D)
Hình 25 – Không gian trong quán (Ảnh: 3D)
Hình 26 – Không gian trong quán (Ảnh: 3D)
Hình 26 – Không gian trong quán (Ảnh: 3D)
Hình 27 – Không gian trong quán (Ảnh: 3D)
Hình 27 – Không gian trong quán (Ảnh: 3D)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *