Thiết Kế Shop Thời Trang Thái Bình

Shop thời trang Heaven

THÔNG TIN DỰ ÁN:

Địa điểm | Thành Phố Thái Bình.
Diện tích | 30m2
Phong cách thiết kế | Hiện đại
Đơn vị thiết kế & thi công | Kiến trúc & Nội thất HEAVEN

PHƯƠNG ÁN THIẾT KẾ 1

Hình 1 – Không gian shop quần áo Thái Bình (Ảnh: 3D)
Hình 1 – Không gian shop quần áo Thái Bình (Ảnh: 3D)
Hình 2 – Không gian shop quần áo Thái Bình (Ảnh: 3D)
Hình 2 – Không gian shop quần áo Thái Bình (Ảnh: 3D)
Hình 3 – Không gian shop quần áo Thái Bình (Ảnh: 3D)
Hình 3 – Không gian shop quần áo Thái Bình (Ảnh: 3D)
Hình 4 – Không gian shop quần áo Thái Bình (Ảnh: 3D)
Hình 4 – Không gian shop quần áo Thái Bình (Ảnh: 3D)
Hình 5 – Không gian shop quần áo Thái Bình (Ảnh: 3D)
Hình 5 – Không gian shop quần áo Thái Bình (Ảnh: 3D)
Hình 6 – Không gian shop quần áo Thái Bình (Ảnh: 3D)
Hình 6 – Không gian shop quần áo Thái Bình (Ảnh: 3D)
Hình 7 – Không gian shop quần áo Thái Bình (Ảnh: 3D)
Hình 7 – Không gian shop quần áo Thái Bình (Ảnh: 3D)
Hình 8 – Không gian shop quần áo Thái Bình (Ảnh: 3D)
Hình 8 – Không gian shop quần áo Thái Bình (Ảnh: 3D)
Hình 9 – Không gian shop quần áo Thái Bình (Ảnh: 3D)
Hình 9 – Không gian shop quần áo Thái Bình (Ảnh: 3D)

PHƯƠNG ÁN THIẾT KẾ 2

Hình 1 – Không gian shop quần áo Thái Bình (Ảnh: 3D)
Hình 1 – Không gian shop quần áo Thái Bình (Ảnh: 3D)
Hình 2 – Không gian shop quần áo Thái Bình (Ảnh: 3D)
Hình 2 – Không gian shop quần áo Thái Bình (Ảnh: 3D)
Hình 3 – Không gian shop quần áo Thái Bình (Ảnh: 3D)
Hình 3 – Không gian shop quần áo Thái Bình (Ảnh: 3D)
Hình 4 – Không gian shop quần áo Thái Bình (Ảnh: 3D)
Hình 4 – Không gian shop quần áo Thái Bình (Ảnh: 3D)
Hình 5 – Không gian shop quần áo Thái Bình (Ảnh: 3D)
Hình 5 – Không gian shop quần áo Thái Bình (Ảnh: 3D)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *