Văn Phòng Dòng Họ Vũ Võ

văn phòng dòng họ vũ võ

Chủ đầu tư | Anh Vũ Võ
Địa điểm | Hà Đông – Hà Nội
Diện tích | 50m2
Phong cách thiết kế | Luxury
Đơn vị thiết kế & thi công | Kiến trúc & Nội thất HEAVEN

PHONG CÁCH THIẾT KẾ

Thiết kế bàn làm việc giám đốc

Hình 1 - Thiết kế bàn làm việc giám đốc văn phòng (Ảnh: 3D).
Hình 1 – Thiết kế bàn làm việc giám đốc văn phòng (Ảnh: 3D).
Hình 2 - Thiết kế bàn làm việc giám đốc văn phòng (Ảnh: 3D).
Hình 2 – Thiết kế bàn làm việc giám đốc văn phòng (Ảnh: 3D).
Hình 3 - Thiết kế bàn làm việc giám đốc văn phòng (Ảnh: 3D).
Hình 3 – Thiết kế bàn làm việc giám đốc văn phòng (Ảnh: 3D).
Hình 4 - Thiết kế bàn làm việc giám đốc văn phòng (Ảnh: 3D).
Hình 4 – Thiết kế bàn làm việc giám đốc văn phòng (Ảnh: 3D).
Hình 5 - Thiết kế bàn làm việc giám đốc văn phòng (Ảnh: 3D).
Hình 5 – Thiết kế bàn làm việc giám đốc văn phòng (Ảnh: 3D).

Thiết kế bàn họp

Hình 6 - Thiết kế bàn họp văn phòng (Ảnh: 3D).
Hình 6 – Thiết kế bàn họp văn phòng (Ảnh: 3D).
Hình 7 - Thiết kế bàn họp văn phòng (Ảnh: 3D).
Hình 7 – Thiết kế bàn họp văn phòng (Ảnh: 3D).
Hình 8 - Thiết kế bàn họp văn phòng (Ảnh: 3D).
Hình 8 – Thiết kế bàn họp văn phòng (Ảnh: 3D).
Hình 9 - Thiết kế bàn họp văn phòng (Ảnh: 3D).
Hình 9 – Thiết kế bàn họp văn phòng (Ảnh: 3D).

Thiết kế bàn thư ký

Hình 10 - Thiết kế bàn thư ký văn phòng (Ảnh: 3D).
Hình 10 – Thiết kế bàn thư ký văn phòng (Ảnh: 3D).
Hình 11 - Thiết kế bàn thư ký văn phòng (Ảnh: 3D).
Hình 11 – Thiết kế bàn thư ký văn phòng (Ảnh: 3D).

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *