VĂN PHÒNG ORG – 500TR

THÔNG TIN DỰ ÁN:

Địa điểm | Văn phòng ORG.
Diện tích | 250m2
Phong cách thiết kế | Hiện đại
Đơn vị thiết kế & thi công | Kiến trúc & Nội thất HEAVEN

Phối cảnh tổng thể (Ảnh: 3D)
Phối cảnh tổng thể (Ảnh: 3D)

SẢNH, QUẦY LỄ TÂN

Hình 1: Sảnh nội thất văn phòng ORG (Ảnh: 3D)
Hình 1: Sảnh nội thất văn phòng ORG (Ảnh: 3D)
Hình 2: Sảnh nội thất văn phòng ORG (Ảnh: 3D)
Hình 2: Sảnh nội thất văn phòng ORG (Ảnh: 3D)
Hình 3: Sảnh nội thất văn phòng ORG (Ảnh: 3D)
Hình 3: Sảnh nội thất văn phòng ORG (Ảnh: 3D)

PHÒNG KHÁCH

Hình 1: Nội thất phòng khách văn phòng ORG (Ảnh: 3D)
Hình 1: Nội thất phòng khách văn phòng ORG (Ảnh: 3D)
Hình 2: Nội thất phòng khách văn phòng ORG (Ảnh: 3D)
Hình 2: Nội thất phòng khách văn phòng ORG (Ảnh: 3D)

PHÒNG NHÂN VIÊN

Hình 1: Nội thất phòng nhân viên văn phòng ORG (Ảnh: 3D)
Hình 1: Nội thất phòng nhân viên văn phòng ORG (Ảnh: 3D)
Hình 2: Nội thất phòng nhân viên văn phòng ORG (Ảnh: 3D)
Hình 2: Nội thất phòng nhân viên văn phòng ORG (Ảnh: 3D)
Hình 3: Nội thất phòng nhân viên văn phòng ORG (Ảnh: 3D)
Hình 3: Nội thất phòng nhân viên văn phòng ORG (Ảnh: 3D)
Hình 4: Nội thất phòng nhân viên văn phòng ORG (Ảnh: 3D)
Hình 4: Nội thất phòng nhân viên văn phòng ORG (Ảnh: 3D)
Hình 5: Nội thất phòng nhân viên văn phòng ORG (Ảnh: 3D)
Hình 5: Nội thất phòng nhân viên văn phòng ORG (Ảnh: 3D)
Hình 6: Nội thất phòng nhân viên văn phòng ORG (Ảnh: 3D)
Hình 6: Nội thất phòng nhân viên văn phòng ORG (Ảnh: 3D)

PHÒNG HỌP

Hình 1: Nội thất phòng họp văn phòng ORG (Ảnh: 3D)
Hình 1: Nội thất phòng họp văn phòng ORG (Ảnh: 3D)

PHÒNG GIÁM ĐỐC

Hình 1: Nội thất phòng giám đốc phòng ORG (Ảnh: 3D)
Hình 1: Nội thất phòng giám đốc phòng ORG (Ảnh: 3D)
Hình 2: Nội thất phòng giám đốc phòng ORG (Ảnh: 3D)
Hình 2: Nội thất phòng giám đốc phòng ORG (Ảnh: 3D)
Hình 3: Nội thất phòng giám đốc phòng ORG (Ảnh: 3D)
Hình 3: Nội thất phòng giám đốc phòng ORG (Ảnh: 3D)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *