Viện Radar Bộ Quốc Phòng

Radar bộ cuốc phòng

Chủ đầu tư | Bộ Quốc Phòng
Địa điểm | Hà Nội
Diện tích | 283m2
Phong cách thiết kế | Hiện Đại
Đơn vị thiết kế & thi công | Kiến trúc & Nội thất HEAVEN

PHONG CÁCH THIẾT KẾ

THIẾT KẾ PHÒNG VIỆN TRƯỜNG

Hình 1 - Thiết kế văn phòng viện trưởng viện radar quốc phòng (Ảnh: 3D).
Hình 1 – Thiết kế văn phòng viện trưởng viện radar quốc phòng (Ảnh: 3D).
Hình 2 - Thiết kế văn phòng viện trưởng viện radar quốc phòng (Ảnh: 3D).
Hình 2 – Thiết kế văn phòng viện trưởng viện radar quốc phòng (Ảnh: 3D).
Hình 3 - Thiết kế văn phòng viện trưởng viện radar quốc phòng (Ảnh: 3D).
Hình 3 – Thiết kế văn phòng viện trưởng viện radar quốc phòng (Ảnh: 3D).
Hình 4 - Thiết kế văn phòng viện trưởng viện radar quốc phòng (Ảnh: 3D).
Hình 4 – Thiết kế văn phòng viện trưởng viện radar quốc phòng (Ảnh: 3D).

THIẾT KẾ PHÒNG TỔNG HỢP

Hình 1 - Thiết kế phòng tổng hợp viện radar quốc phòng (Ảnh: 3D).
Hình 1 – Thiết kế phòng tổng hợp viện radar quốc phòng (Ảnh: 3D).
Hình 2 - Thiết kế phòng tổng hợp viện radar quốc phòng (Ảnh: 3D).
Hình 2 – Thiết kế phòng tổng hợp viện radar quốc phòng (Ảnh: 3D).
Hình 3 - Thiết kế phòng tổng hợp viện radar quốc phòng (Ảnh: 3D).
Hình 3 – Thiết kế phòng tổng hợp viện radar quốc phòng (Ảnh: 3D).

THIẾT KẾ HỘI TRƯỜNG

Hình 1 - Mặt bằng hội trường viện radar quốc phòng (Ảnh 2D).
Hình 1 – Mặt bằng hội trường viện radar quốc phòng (Ảnh 2D).
Hình 2 - Mặt bằng hội trường viện radar quốc phòng (Ảnh 2D).
Hình 2 – Mặt bằng hội trường viện radar quốc phòng (Ảnh 2D).
Hình 3 - Mặt bằng hội trường viện radar quốc phòng (Ảnh 2D).
Hình 3 – Mặt bằng hội trường viện radar quốc phòng (Ảnh 2D).
Hình 4 - Mặt bằng hội trường viện radar quốc phòng (Ảnh 2D).
Hình 4 – Mặt bằng hội trường viện radar quốc phòng (Ảnh 2D).
Hình 5 - Mặt bằng hội trường viện radar quốc phòng (Ảnh 2D).
Hình 5 – Mặt bằng hội trường viện radar quốc phòng (Ảnh 2D).
Hình 6 - Mặt bằng hội trường viện radar quốc phòng (Ảnh 2D).
Hình 6 – Mặt bằng hội trường viện radar quốc phòng (Ảnh 2D).

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *